MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 57591

  DUYURULAR

SGK Zorunlu BES

 80’li yılların başında memurların maaşlarından kesilen ”Zorunlu Tasarruf’’ adı altında bir uygulama yürürlüğe sokulmuştu. Yıllar sonra bu kesintiler kaldırıldı ve memurlara biriken paralarla ilgili ödeme yapıldı. Ancak alınan toplu paralar ödenen toplam paraların asılları kadar bile değildir. 

            Şimdi BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) adı altında yeni bir uygulama devreye sokulmuş bulunmaktadır. Uygulamaya 01.01.2017 tarihinde başlanacaktır.

            Bu uygulama 80 li yıllardaki uygulamadan biraz farklı olduğu görülmektedir. 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanlar bu kapsama dahil olup, her ay yaklaşık 50 TL civarında çalışanlardan bir para kesilecek. Devlet önce her bir çalışanın hesabına 1.000 TL yatıracak ardından her ay % 25 oranında katkı verecek, 45 yaşın hesabında 01.07.2017 tarihi esas alınacak.

Çalışanların yatıracağı para prime esas kazancın % 3 ü kadar olacak ancak dileyen çalışan daha fazla parada yatırabilir.

İSTEMEYEN ÇALIŞAN SİSTEMDEN ÇIKABİLİR Mİ?

Otomatik BES için 2 aylık deneme süresi belirlendi. Kendisinden 2 ay prim kesilen çalışanlar 2 ayın sonunda sistemden çıkabilecekler. BES'ten çıkanlara kesinti tutarları ile varsa yatırım gelirleri en geç 10 iş günü içinde iade edilecek. Sistemde kalmayı sürdüren çalışanlara, zorunlu hallerde kesintiye ara verme hakkı sağlanacak.

İKİ AYDAN SONRA SİSTEMDEN ÇIKILAMAZ MI?

            Yasada cayma hakkının iki ay içerisinde kullanabileceği belirtilmektedir. 2. Ayın ardından cayma hakkını engelleyecek herhangi bir düzeltme yok. Bu nedenle çalışan dilediği zaman sistemden çıkabilir.                                                                                  

 KESİNTİYİ KİM YAPACAK

BES'in işçi maaşından kesilip sisteme yatırılması işlemlerini işverenler yapacak. Yüzde 3'lük katkı payları maaşın ödendiği günden hemen bir gün sonra sisteme girecek. İşveren değiştiren işçi, isterse eski işyeri üzerinden sistemde kalmaya devam edebilecek.

ÇALIŞANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLACAK

Sisteme 10 yıl boyunca maaşından prim yatıranlar 56 yaşına geldiklerinde emekliye ayrılabilecekler. Emeklilik hakkı kazandığı tarihte parasını topluca çekmek yerine en az 10 yıl süreyle emekli aylığına benzer şekilde parasını aylık taksitlerle almak isteyenlere o tarihe kadar birikmiş tutar üzerinden yüzde 5 oranında ayrıca devlet katkısı daha verilecek.

DEVLETİN KATKISI NE OLACAK

Devlet, sistemde kalan herkese birikim dönemi boyunca her ay çalışandan kesilen tutarın yüzde 25'i oranında katkı sağlayacak. Devlet katkısından yararlanabilmek için asgari 3 yıl sistemde kalmak gerekecek. Katkı oranı sistemde kalış süresine göre hesaplanacak. Ayrıca ilk girişte herkesin hesabına bin lira devlet katkısı yatırılacak. Ancak bu para 56 yaşına kadar sistemde kalanlara ödenecek.